Loading...
Spravovat souhlas s cookies
Na tomto webu používáme cookies, na jejichž základě můžeme prostřednictvím služeb našich partnerů analyzovat návštěvnost a personalizovat reklamy. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde.
    Přizpůsobení přístupnosti
  • Větší písmo
  • Menší písmo
  • Odstíny šedé
  • Zvýšit kontrast
  • Podtrhnout odkazy
  • Reset
Nejnovější příspěvky z Facebooku

07.11.2023

Vyhlašujeme nový grant Pohonné hmoty

Opět přijímáme žádosti do grantu Pohonné hmoty. Vnímáme, že se řada rodičů samoživitelů, běžných rodin a lidí s hendikepem dostává opět do situace, kdy nezvládají hradit náklady spojené s dopravou -ať už svou nebo svých hednikepovaných dětí do škol, stacionářů či k lékaři. Pokusíme se aspoň z části odlehčit náklady na nutnou dopravu těm rodičům hendikepovaných dětí, osobám s hendikepem či těm, kteří o ně pečují. 

UZÁVĚRKA ŽÁDOSTÍ JE DO 27.11.2023