Loading...
Spravovat souhlas s cookies
Na tomto webu používáme cookies, na jejichž základě můžeme prostřednictvím služeb našich partnerů analyzovat návštěvnost a personalizovat reklamy. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde.
  Přizpůsobení přístupnosti
 • Větší písmo
 • Menší písmo
 • Odstíny šedé
 • Zvýšit kontrast
 • Podtrhnout odkazy
 • Reset
Nejnovější příspěvky z Facebooku

fond Obecné individuální podpory

Příjem žádostí je dočasně pozastaven.


Děkujeme za pochopení.
Fond na Podporu rodičů samoživitelů

Momentálně přijímáme žádosti pouze poštou a emailem


Děkujeme za pochopení.

Otevřený projekt

V rámci tohoto fondu mohou individuální žadatelé žádat o příspěvek na zakoupení automobilu. Fond je určen na podporu lidí s hendikepem a rodičů, kteří se starají o děti s postižením. Základními hodnotícími kritérii jsou jak postižení žadatele/dítěte, tak sociální situace žadatele/rodiny.

Upozorňujeme žadatele, že nadace v žádném případě neposkytuje příspěvky na již uzavřené kupní, resp. úvěrové smlouvy na automobily. Pokud jste automobil již zakoupili, není možné žádat na jeho doplacení, ani na splátku uzavřené úvěrové smlouvy!

Postup po podání žádostí

Dle stanov nadace podléhají všechny individuální žádosti rozhodnutí vědecké rady a schválení správní rady nadace. Žádosti jsou předkládány k projednání vždy měsíc následující po uzávěrce příjmu žádostí. Rozhodnutí o přiznání/zamítnutí příspěvku obdržíte emailem nejpozději do 60 dnů po zasedání rady, a to na kontaktní emailovou adresu uvedenou v žádosti. V případě, že emailová adresa nebude uvedena, bude Vám rozhodnutí zasláno poštou.


Postup po schválení žádostí

V případě, že byla Vaše žádost o příspěvek vyřízena kladně, bude Vám zaslána výzva k doplnění údajů do darovací smlouvy a poté po splnění této podmínky obdržíte emailem darovací smlouvu. Tu, prosím, podepište a zašlete zpět na adresu nadace společně s přílohou k proplacení (faktura nebo ověřená kupní smlouva s potvrzením o vedení bankovního účtu prodejce). Po obdržení nadačního příspěvku nezapomeňte ve stanovené lhůtě zaslat na adresu nadace doklady o využití příspěvku, tedy patřičné faktury a potvrzení, případně i fotodokumentaci.


Časté dotazy

Jaká je maximální výše příspěvku, o který lze žádat?

Maximální výše příspěvku ve Fondu Automobil je 50.000,- Kč.

V darovací smlouvě je stanovena povinnost zaslat ve stanovené době do nadace vyúčtování, resp. doložení využití daru. Co má takové vyúčtování obsahovat?

 • Potvrzení o tom, jak jste nadační příspěvek využil/a. Tedy např. dodací list/předávací protokol.
 • Fotodokumentaci
 • Kopii velkého technického průkazu
 • Stručný popis toho, zda/jak Vám příspěvek nadace pomohl.
 • Vyúčtování musí být označeno jméno obdarovaného a číslem smlouvy.

Pořídil/a jsem si automobil s pomocí finančního daru od Nadace AGROFERT. Jak dlouho musím pořízený automobil vlastnit?

Automobil pořízený z nadačního příspěvku je nutné mít v držení:

 • 3 roky, pokud jste zakoupil/a již ojetý automobil
 • 5 let, pokud jste zakoupil/a nový automobil
Pokud jste z jakéhokoliv důvodu nuceni v této době automobil prodat či převést na jiného majitele, informujte o tom předem pracovníky Nadace AGROFERT!

Pokud jste z jakéhokoliv důvodu nuceni v této době automobil prodat či převést na jiného majitele, informujte o tom předem pracovníky Nadace AGROFERT!


Spuštění:
2014
Uzávěrka:
31.8.2024
Maximální výše příspěvku:
50 000 Kč
Cílová skupina:
Hendikepovaní
Uzávěrka žádostí:
5x ročně
Podpořených subjektů za rok 2023:
136

Ing. Petra Adámková

Žádost o příspěvek nám můžete zaslat jedním z následujících způsobů:

 • E-mailem

 • Poštou

Postup podání žádosti
 • Pomocí online formuláře

Online formulář