Loading...
Spravovat souhlas s cookies
Na tomto webu používáme cookies, na jejichž základě můžeme prostřednictvím služeb našich partnerů analyzovat návštěvnost a personalizovat reklamy. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde.
  Přizpůsobení přístupnosti
 • Větší písmo
 • Menší písmo
 • Odstíny šedé
 • Zvýšit kontrast
 • Podtrhnout odkazy
 • Reset
Nejnovější příspěvky z Facebooku

fond Obecné individuální podpory

Příjem žádostí je dočasně pozastaven.


Děkujeme za pochopení.
Fond na Podporu rodičů samoživitelů

Momentálně přijímáme žádosti pouze poštou a emailem


Děkujeme za pochopení.
Podat žádost

Rehabilitace dětí s DMO

Základní údaje
Adresa trvalého bydliště
Korespondenční adresa
Rodinná situace

Osoby žíjící s Vámi ve společné domácnosti: (děti, rodiče, sourozenci, příbuzní, známí)

Žádný záznam
Odebrat
Příjmy

Vyplňte všechny řádky. U toho, který se vás netýká, zadejte 0.

Podnikání
Zaměstnání (včetně brigád)
Invalidní důchod
Starobní důchod
Sirotčí důchod
Vdovský důchod
Výživné
Příspěvek na péči
Příspěvek na mobilitu
Příspěvek na děti
Mateřský/rodičovský příspěvek
Příspěvěk/doplatek na bydlení
Příspěvek na živobytí
Odměna pěstouna
Pravidelný měsíční příjem z jiné nadace (nadačního fondu) či neziskové organizace
Pravidelná měsíční finanční výpomoc od příbuzných či známých
Jiný zdroj příjmů

Výživné


Náklady

Vyplňte všechny řádky. U toho, který se vás netýká, zadejte 0.

Náklady na bydlení (tj. nájemné, splátka hypotéky)
Spotřeba energie (tj. elektřina, plyn, voda atd.)
Doprava, jízdné (tj. pohonné hmoty, MHD atd.)
Jídlo, potraviny, nealkoholické nápoje
Léky
Telefon
Internet, TV
Pojištění
Spoření
Školné
Výživné
Zájmová činnost
Tabákové výrobky a alkohol
Drogerie
Služby (např. kadeřník, čistírna atd.)
Kadeřník
Úprava nehtů
Kosmetika
Ostatní náklady
Účel žádosti a její zdůvodnění
Rehabilitace

Nadace AGROFERT v minulosti
Povinné přílohy

Nemůžete-li jednu či více z povinných příloh dodat nyní, můžete je zaslat dodatečně, nicméně Vaše žádost nebude do té doby zkoumána. 1. (jste-li držitelem)
  V případě, že nahrajete obě strany do jednoho souboru,
  pak je položka "Zadní strana průkazu" nepovinnáZávěr
Bez ověření reCAPTCHA není možné odeslat formulář.
Upozornění

Vážení klienti, chápeme, že se nacházíte ve složité životní situaci, i přesto Vás žádáme, abyste se k nám chovali s respektem a základní slušností. Vyhrazujeme si právo nereagovat na emaily, které neobsahují minimálně pozdrav a podpis, případně i poděkování. Mějte, prosím, na paměti, že naše pomoc je nenároková.