Loading...
Spravovat souhlas s cookies
Na tomto webu používáme cookies, na jejichž základě můžeme prostřednictvím služeb našich partnerů analyzovat návštěvnost a personalizovat reklamy. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde.
  Přizpůsobení přístupnosti
 • Větší písmo
 • Menší písmo
 • Odstíny šedé
 • Zvýšit kontrast
 • Podtrhnout odkazy
 • Reset
Nejnovější příspěvky z Facebooku

fond Obecné individuální podpory

Příjem žádostí je dočasně pozastaven.


Děkujeme za pochopení.
Fond na Podporu rodičů samoživitelů

Momentálně přijímáme žádosti pouze poštou a emailem


Děkujeme za pochopení.

Otevřený projekt

Záměrem Hasičského fondu je pomáhat profesionálním i dobrovolným hasičským sborům, organizacím a sdružením, a to formou jednorázových finančních příspěvků. Fond je plně financován z prostředků Nadace AGROFERT.

Zaměření

Hasičský fond je samostatným projektem Nadace AGROFERT a je určený profesionálním i dobrovolným hasičským sborům, organizacím a sdružením. Fond přijímá žádosti o příspěvky zejména na přístroje, vybavení či zařízení a rozvoj hasičského sportu děti.

Být hasičem není povolání, ale poslání. Kromě hašení požárů zasahují hasiči při povodních, živelních pohromách, ekologických haváriích, pomáhají při dopravních nehodách, technické pomoci a řadě dalších mimořádných událostí. A je jedno, zda se jedná o hasiče dobrovolné či profesionální. Hasičské sbory jsou také významnými hybateli společenského života obcí a k jejich činnosti patří i výchova mládeže, požární sport, organizace závodů, plesů a dalších sportovních a kulturních aktivit či péče o bohaté hasičské tradice a historii.

Nadace AGROFERT si práce hasičů velice váží a oceňuje ji. Proto v roce 2015 založila na jejich podporu Hasičský fond. Záměrem Hasičského fondu je napomáhat výše uvedeným aktivitám profesionálních i dobrovolných hasičských sborů, organizací a sdružení, a to formou jednorázových finančních příspěvků. Žádost o podporu mohou žadatelé podávat opakovaně, maximálně však jednu žádost ročně.


Pro koho je příspěvek z nadačního fondu určen

Příspěvek je určen pro profesionální i dobrovolné hasičské sbory, organizace a sdružení, které splňují následující podmínky:

 • Prokazatelná aktivita v oblasti některé z výše uvedených hasičských činností, doložitelná výroční zprávou, účetní uzávěrkou, stanovami apod.

 • Aktivní práce na zajištění dalších finančních zdrojů pro předmět žádosti působnost na území České republiky


Kdo může podat žádost

 • Jednotka sborů dobrovolných hasičů (JSDHo, JSDHp) či její zřizovatel/obec

 • Sdružení/spolek

 • Organizace dobrovolných hasičů organizovaná ve Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska či v České a Moravské hasičské jednotě.

 • Jiný typ hasičské organizace, která má hasičskou a záchranářskou práci uvedenou ve stanovách (např. hasičská škola), případně také rozpočtová organizace (HZS ČR) nebo podniková organizace (HZSp).

 • Do Hasičského fondu lze podat maximálně jednu žádost ročně!


Jaký typ nákladů lze z fondu hradit

Případný nadační příspěvek je poskytován většinou formou úhrady faktury na bankovní účet dodavatele zboží/služby. S ohledem na délku procesu proplacení příspěvků doporučujeme vyjednat si s dodavatelem delší splatnost faktury, ideálně alespoň 21 dní. K proplacení lze zaslat i zálohovou fakturu. Je-li fakturovaná částka vyšší, než činí výše příspěvku, Nadace AGROFERT proplatí fakturu částečně – do výše schváleného příspěvku.

 • Náklady na pořízení, opravu či renovaci záchranářské techniky a vybavení

 • Náklady spojené s hasičskými aktivitami pro děti a mládež

 • Náklady spojené s hasičským sportem


Jaký typ nákladů nelze z fondu hradit

 • cross

  Náklady na aktivity mimo území České republiky

 • cross

  Nadace neposkytuje příspěvky zpětně
  Neproplácíme již uhrazené položky. Tlačí vás čas? Informujte nás.

 • cross

  Hasičský fond není určen k úhradě dluhů


Proces žádosti pro příjemce nadačního příspěvku

Jednotlivé žádosti posuzuje odborná komise, která vydává doporučení pro správní radu Nadace AGROFERT. O příspěvku rozhoduje správní rada Nadace AGROFERT.Spuštění:
2015
Cílová skupina:
Profesionální i dobrovolné HS, organizace a sdružení
Podpořených subjektů za rok 2023:
291

Ing. Petra Adámková


Ing. Lucie Dobrovolná

Žádost o příspěvek nám můžete zaslat jedním z následujících způsobů:

 • E-mailem

 • Poštou

Postup podání žádosti