Loading...
Spravovat souhlas s cookies
Na tomto webu používáme cookies, na jejichž základě můžeme prostřednictvím služeb našich partnerů analyzovat návštěvnost a personalizovat reklamy. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde.
  Přizpůsobení přístupnosti
 • Větší písmo
 • Menší písmo
 • Odstíny šedé
 • Zvýšit kontrast
 • Podtrhnout odkazy
 • Reset
Nejnovější příspěvky z Facebooku

fond Obecné individuální podpory

Příjem žádostí je dočasně pozastaven.


Děkujeme za pochopení.
Fond na Podporu rodičů samoživitelů

Momentálně přijímáme žádosti pouze poštou a emailem


Děkujeme za pochopení.

Otevřený projekt

Nadace AGROFERT pomáhá především těm, kteří navzdory svému jasnému hendikepu (fyzickému, mentálnímu či sociálnímu) bojují a snaží se vést plnohodnotný život. I přesto se ocitli v situaci, ve které potřebují pomoc.

Občané Slovenské republiky mohou v rámci tohoto fondu žádat o příspěvek na:

 • Zdravotní a kompenzační pomůcky
 • Rehabilitační pobyty pro osoby nad 15 let věku
 • Na odlehčovací a asistenční služby

Jaký typ nákladů lze z fondu hradit

 • Příspěvek na zdravotní a edukační pomůcky

 • Příspěvek na odlehčovací a asistenční služby

 • Příspěvek na vzdělávání dětí/lidí, kteří studují/chtějí studovat i navzdory svému hendikepu
  (NIKOLIV OVŠEM NA PEDAGOGICKÉHO ASISTENTA PRO DĚTI INTEGROVANÉ DO BĚŽNÝCH TŘÍD)

Žádost lze podat 1x ročně. Platnost již přiznaného nadačního příspěvku je 12 měsíců ode dne oznámení o schválení.


Jaký typ nákladů nelze z fondu hradit

 • cross

  Příspěvek na automobil či jeho opravu

 • cross

  Příspěvek na pobyty v lázních a sanatoriích

 • cross

  Příspěvek na ozdravné pobyty v zahraničí

 • cross

  Příspěvek na rekreace

 • cross

  Příspěvek na úhradu dluhů a úvěrů

 • cross

  Příspěvek na pedagogického asistenta pro děti intergrované do běžných tříd

 • cross

  Sponzoring zdravých sportovců, umělců a jinak talentovaných mladých a úspěšných lidí

 • cross

  Nadace nemůže poskytovat příspěvky zpětně (tady na zboží či služby, které žadatel již uhradil/zakoupil/absolvoval)


Proces žádosti pro příjemce nadačního příspěvku

V případě,že byla Vaše žádost o příspěvek vyřízena kladně, bude Vám zaslána výzva k doplnění údajů do darovací smlouvy a poté po splnění této podminky obdržíte emailem dar. smlouvu. Tu, prosím, podepište a zašlete zpět na adresu nadace. Po obdržení nadačního příspěvku nezapomeňte ve stanovené lhůtě zaslat na adresu nadace doklady o využití příspěvku, tedy patřičné faktury a potvrzení, případně i fotodokumentaci. Po obdržení příspěvku nám nezapomeňte zaslat doklady o využití příspěvku.

 • Dle stanov nadace podléhají všechny individuální žádosti rozhodnutí Vědecké rady a schválení správní rady nadace.

 • Žádosti jsou předkládány k projednání 1x měsíčně.

 • Žádosti jsou přijímány průběžně, vždy k poslednímu dni v měsíci.

 • Rozhodnutí o přiznání/zamítnutí příspěvku obdržíte emailem nejpozději do 60 dnů po zasedání rady, a to na kontaktní emailovou adresu uvedenou v žádosti.

 • V případě, že emailová adresa nebude uvedena, bude Vám rozhodnutí zasláno poštou.


Časté dotazy

Zaslal/a jsem žádost do fondu Obecných individuálních žádostí. Kdy se bude moje žádost projednávat?

Žádosti přijímáme vždy ke konci měsíce, projednáváme je měsíc následující. Vyrozumění o přiznání/zamítnutí příspěvku obdržíte následně emailem nebo telefonicky. Není tedy třeba aktivně volat do nadace a ptát se, zda již byla Vaše žádost projednána.

Získal/a jsem příspěvek Nadace AGROFERT. Jak mám dále postupovat?

Většinu příspěvků proplácíme na účet dodavatele zboží nebo poskytovatele služeb proti faktuře vystavené na Vaše jméno. Budete tedy požádán/a, abyste nám dodal/a následující údaje:

 • Název a adresu dodavatele
 • IČ (pokud se jedná o organizaci)
 • Číslo účtu dodavatele

Na základě těchto údajů Vám vystavíme darovací smlouvu, kterou Vám zašleme emailem. Smlouvu překontrolujte, podepište a zašlete poštou na adresu Nadace AGROFERT. K darovací smlouvě přiložte i fakturu vystavenou na Vaše jméno. Informujte, prosím, dodavatele, že od doby, kdy bude Vámi podepsaná darovací smlouva a faktura doručena do nadace, bude příspěvek vyplacen v řádu 10 – 14 dní.

V darovací smlouvě je stanovena povinnost doručit Nadaci AGROFERT v daném časovém horizontu vyúčtování. Jak má takové vyúčtování vypadat?

Vyúčtování by mělo obsahovat:

 • Potvrzení o tom, jak jste nadační příspěvek využil/a. Tedy např. dodací list, účtenky, faktury, apod.
 • Fotodokumentaci
 • Stručný popis toho, zda/jak Vám příspěvek nadace pomohl
 • Vyúčtování musí být označeno jménem obdarovaného a číslem darovací smlouvy

Jaká je průměrná výše příspěvku z tohoto fondu?

Výši příspěvku určuje nadace individuálně, nejčastěji se ale pohybuje kolem 25.000 Kč.Spuštění:
2014
Maximální výše příspěvku:
Neomezená
Cílová skupina:
Jednotlivci
Podpořených subjektů za rok 2023:
303

Ing. Michaela Janoušková

Žádost o příspěvek nám můžete zaslat jedním z následujících způsobů:

 • E-mailem

 • Poštou

Postup podání žádosti
 • Pomocí online formuláře

Online formulář