Loading...
Spravovat souhlas s cookies
Na tomto webu používáme cookies, na jejichž základě můžeme prostřednictvím služeb našich partnerů analyzovat návštěvnost a personalizovat reklamy. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde.
    Přizpůsobení přístupnosti
  • Větší písmo
  • Menší písmo
  • Odstíny šedé
  • Zvýšit kontrast
  • Podtrhnout odkazy
  • Reset
Nejnovější příspěvky z Facebooku

fond Obecné individuální podpory

Příjem žádostí je dočasně pozastaven.


Děkujeme za pochopení.
Fond na Podporu rodičů samoživitelů

Momentálně přijímáme žádosti pouze poštou a emailem


Děkujeme za pochopení.

Otevřený projekt

Sportovní centra Nadace AGROFERT jsou největším sportovním projektem pro děti 1. stupně základních škol v České republice. Projekt reaguje na současnou špatnou situaci, kdy mnoho dětí nesportuje, ať už z finančních důvodů nebo z důvodu malé nabídky sportů v dostupné vzdálenosti.

Zaměření

Nadace AGROFERT se svým projektem Sportovních center snaží všechny tyto negativní důsledky napravit. Ve spolupráci se základními školami umisťuje centra přímo do školních tělocvičen, tudíž děti nemusí nikam složitě dojíždět. Děti navštěvující družinu jsou dokonce v družině vyzvednuty trenérem a po tréninku vráceny zpět, takže rodič nemá žádné starosti a dítě si odpoledne vyzvedává v družině již vysportované. Zároveň děti platí pouze symbolické příspěvky - republikový průměr je zhruba 250 korun na pololetí a děti kromě trička, trenek a bot, tj. věcí na tělocvik nepotřebují žádné další vybavení. Pro děti, které chtějí kromě trénování zkusit i sportovní soutěže, spolupracuje Nadace AGROFERT se sportovními kluby, které díky podpoře dokáží dětem pořídit sportovní vybavení, uhradit náklady na rozhodčí, dopravu, startovné, nájem sportovišť a tudíž se výrazně snižuje spoluúčast ze strany rodičů zejména u dětí ze sociálně slabších rodin.

Ve školním roce 2023/2024 je v provozu celkem 114 Sportovních center Nadace AGROFERT ve 26 městech České Republiky. V projektu Sportovních center sportuje tento rok 2611 dětí, a to v oddílech atletiky, fotbalu, házené, florbalu, triatlonu, basketbalu, biatlonu, míčových her, gymnastiky, pozemního hokeje, volejbalu, jógy, tenisu, orientačního běhu, badmintonu, míčových her, boxu a karate.


Jak se přihlásit do Sportovních center Nadace AGROFERT?

Pokud provozujete sportovní klub pro děti nebo školní kroužek a rádi byste spolupracovali s Nadací AGROFERT, napište stručný email na sportovni.centra@nadaceagrofert.cz, ve kterém představíte svůj klub/svojí školu, popíšete množství tréninků a jakých věkových kategorií se to týká, na co by byly peníze z Nadace AGROFERT použity. Kolegové se vám následně ozvou.


Jaké jsou podmínky pro zařazení do Sportovních center Nadace AGROFERT?

Příjemcem musí být vždy základní škola nebo sportovní klub, který funguje v neziskové formě (např. zapsaný spolek). Sportovní klub musí mít registrované dětské sportovce a musí prokázat, že dar Nadace AGROFERT bude určen k tomu, aby se snížila finanční náročnost na sportování pro rodiče dětí (například snížením registračních poplatků, uhrazením startovného na závodech, nákupem vybavení dětem apod.).


Na co vše lze dar od Nadace AGROFERT využít?

Na nájmy sportovišť, na odměnu trenérům, na sportovní pomůcky pro děti, na vybavení pro děti, na rozhodčí, na dopravu na utkání/zápasy, na úhradu startovného a další náklady, které souvisí s náklady pro sportování dětí.


Přehled Sportovních center Nadace AGROFERTSpuštění:
2014
Cílová skupina:
Žáci prvního stupně ZŠ
Zapojených dětí:
2 850
Počet center:
115
Počet měst:
26