Loading...
Spravovat souhlas s cookies
Na tomto webu používáme cookies, na jejichž základě můžeme prostřednictvím služeb našich partnerů analyzovat návštěvnost a personalizovat reklamy. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde.
  Přizpůsobení přístupnosti
 • Větší písmo
 • Menší písmo
 • Odstíny šedé
 • Zvýšit kontrast
 • Podtrhnout odkazy
 • Reset
Nejnovější příspěvky z Facebooku

fond Obecné individuální podpory

Příjem žádostí je dočasně pozastaven.


Děkujeme za pochopení.
Fond na Podporu rodičů samoživitelů

Momentálně přijímáme žádosti pouze poštou a emailem


Děkujeme za pochopení.

Otevřený projekt

Program „Podpora DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE PRO DĚTI A DOSPĚLÉ“ je určen organizacím nabízejícím domácí hospicovou a paliativní péči na území České republiky.

Pro koho je grant určen

Neziskové organizace registrované v České republice (žádat mohou pouze organizace, nikoliv jednotlivé organizační složky)


Jaký typ nákladů nadace podporuje

 • Mzdové náklady na zdravotnický personál

 • Provozní náklady

 • Materiální vybavení domácích hospiců, především na zdravotnické a kompenzační pomůcky

 • Náklady na vzdělávání klíčových pracovníků

 • Nákup a servis automobilu


Jaký typ nákladů nadace nepodporuje

 • cross

  Investiční náklady

 • cross

  Nadace neposkytuje příspěvky zpětně


Proces žádosti

Přihlašování do grantu bylo ukončeno.Spuštění:
2016
Stav:
Otevřený
Období poskytování grantu:
12 měsíců
Maximální výše příspěvku:
400 000 Kč
Cílová skupina:
Děti a dospělí
Uzávěrka žádosti:
15.04.2024