Loading...
Spravovat souhlas s cookies
Na tomto webu používáme cookies, na jejichž základě můžeme prostřednictvím služeb našich partnerů analyzovat návštěvnost a personalizovat reklamy. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde.
    Přizpůsobení přístupnosti
  • Větší písmo
  • Menší písmo
  • Odstíny šedé
  • Zvýšit kontrast
  • Podtrhnout odkazy
  • Reset
Nejnovější příspěvky z Facebooku

fond Obecné individuální podpory

Příjem žádostí je dočasně pozastaven.


Děkujeme za pochopení.
Fond na Podporu rodičů samoživitelů

Momentálně přijímáme žádosti pouze poštou a emailem


Děkujeme za pochopení.

Uzavřený projekt

Hudební výchova (a obecně výchova estetická) je jedním z podceňovaných vyučovaných předmětů v rámci kurikula na českých školách – základních a středních. Hudební výchova jako předmět je vnímána jako předmět zbytný, možná až kdesi za tělocvikem. Náplní předmětu může být cokoliv od zpívání písniček po učení se stupnic.

Cíl

Podpořit kvalitní a nadšené učitele hudební výchovy v jejich práci, která esteticky a vkusně kultivuje žáky základních škol v celé ČR. Podpořit tak, že budou mít k dispozici kvalitní učební materiál, s jehož pomocí mohou dlouhodobě a systematicky rozvíjet hudebnost a vztah k hudbě u svých žáků. Hudební výchova je díky tomu respektovaným předmětem, který je vnímán jako důležitá součást estetické i osobnostní kultivace žáků.