Loading...
Spravovat souhlas s cookies
Na tomto webu používáme cookies, na jejichž základě můžeme prostřednictvím služeb našich partnerů analyzovat návštěvnost a personalizovat reklamy. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde.
  Přizpůsobení přístupnosti
 • Větší písmo
 • Menší písmo
 • Odstíny šedé
 • Zvýšit kontrast
 • Podtrhnout odkazy
 • Reset
Nejnovější příspěvky z Facebooku

fond Obecné individuální podpory

Příjem žádostí je dočasně pozastaven.


Děkujeme za pochopení.
Fond na Podporu rodičů samoživitelů

Momentálně přijímáme žádosti pouze poštou a emailem


Děkujeme za pochopení.

Uzavřený projekt

Řada rodičů samoživitelů, běžných rodin a lidí s hendikepem se dostává opět do situace, kdy nezvládají hradit své náklady spojené s dopravou, ale také svých hendikepovaných dětí do škol, stacionářů či k lékaři. Cílem grantu Pohonné hmoty je alespoň z části odlehčit náklady na nutnou dopravu hendikepovaným a jejich pečujícím osobám.

Grant Pohonné hmoty reaguje na aktuálně rezonované potíže lidí v České republice. Žádosti přijímá jen po omezenou dobu. O jeho vyhlášení včas informujeme na webových stránkách.

Od roku 2022 zmírňuje ekonomické dopady rostoucích cen pohonných hmot na nejvíce ohrožené skupiny. V loňském roce nadace rozdala potřebným na pohonné hmoty 1 411 923 Kč.

Kdo může podat žádost

 • Rodiče dětí s průkazem ZTP a ZTP/P

 • Držitelé ZTP a ZTP/P

Po vyplacení příspěvku budete mít povinnost doložit nadaci, že jste finance skutečně využil/a k tomu, k čemu byly určeny. Bude tedy třeba doložit:

 • Účtenky o čerpání příspěvku na pohonné hmoty

Kdo nemůže podat žádost

 • cross

  Rodiny/jednotlivci nespadající do kategorie rodin/jednotlivců potýkajících se s napjatým finančním rozpočtem

 • cross

  Zdraví jedinci


Proces žádosti

Přihlašování do grantu bylo ukončeno.


Časté dotazy

Získal/a jsem příspěvek Nadace AGROFERT. Jak mám dále postupovat?

Většinu příspěvků proplácíme na účet obdarovaného. Budete tedy požádán/a, abyste nám dodal/a následující údaje:

 • Jméno a adresu
 • Číslo účtu

Na základě těchto údajů Vám vystavíme darovací smlouvu, kterou Vám zašleme emailem. Smlouvu překontrolujte, podepište a zašlete poštou na adresu Nadace AGROFERT. Od doby, kdy bude Vámi podepsaná darovací smlouva doručena do nadace, bude příspěvek vyplacen v řádu 10 – 14 dní.Spuštění:
Nárazově, dle aktuální situace
Cílová skupina:
Rodiče dětí s průkazem ZTP a ZTP/P, držitelé ZTP a ZTP/P