Loading...
Spravovat souhlas s cookies
Na tomto webu používáme cookies, na jejichž základě můžeme prostřednictvím služeb našich partnerů analyzovat návštěvnost a personalizovat reklamy. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde.
    Přizpůsobení přístupnosti
  • Větší písmo
  • Menší písmo
  • Odstíny šedé
  • Zvýšit kontrast
  • Podtrhnout odkazy
  • Reset
Nejnovější příspěvky z Facebooku

23.11.2023

Uzávěrka do grantu Pohonné hmoty

Uzávěrka  přihlášek do grantu Pohonné hmoty je 27.11.2023.


POSTUP PRO ŽADATELE
vyplňte formulář
přiložte relevantní přílohy (kopii průkazu ZTP/P)
VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE v sekci grant Pohonné hmoty