Loading...
Spravovat souhlas s cookies
Na tomto webu používáme cookies, na jejichž základě můžeme prostřednictvím služeb našich partnerů analyzovat návštěvnost a personalizovat reklamy. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde.
  Přizpůsobení přístupnosti
 • Větší písmo
 • Menší písmo
 • Odstíny šedé
 • Zvýšit kontrast
 • Podtrhnout odkazy
 • Reset
Nejnovější příspěvky z Facebooku

fond Obecné individuální podpory

Příjem žádostí je dočasně pozastaven.


Děkujeme za pochopení.
Fond na Podporu rodičů samoživitelů

Momentálně přijímáme žádosti pouze poštou a emailem


Děkujeme za pochopení.

Uzavřený projekt

Program „Podpora dětí hendikepovaných mentálně, fyzicky či prostředím, ve kterém vyrůstají“ – důraz je kladen zejména na podporu rozvoje dítěte, na podporu rodiny dítěte a na práci s rodinou (biologickou, pěstounskou či adoptivní). Upřednostňovány jsou dlouhodobé aktivity zaměřené na koncepční práci s konkrétní cílovou skupinou.

Cílové skupiny

 • Děti a mládež do věku 18 let, u mentálně postižených klientů a klientů s těžkým kombinovaným postižením do 26 let

 • Osoby o děti pečující


Jaký typ nákladů nadace podporuje

 • Provozní náklady (mzdové náklady, náklady na energie, nájem prostor apod.)

 • Nákup zdravotnických a kompenzačních pomůcek, nákup edukačních pomůcek

 • Nákup edukačních pomůcek


Jaký typ nákladů nadace nepodporuje

 • cross

  Investiční náklady

 • cross

  Nadace neposkytuje příspěvky zpětně


Kdo může podat žádost

 • Nestátní neziskové organizace

 • Příspěvkové organizace


Kdo nemůže podat žádost

 • cross

  Organizace sídlící mimo území ČR

 • cross

  Organizace poskytující své služby mimo území ČR


Proces žádosti

Přihlašování do grantu bylo ukončeno.Spuštění:
2014
Stav:
Ukončeno
Období poskytování grantu:
12 měsíců
Maximální výše příspěvku:
300 000 Kč
Cílová skupina:
Děti a mládež, pečující osoby