Loading...
Spravovat souhlas s cookies
Na tomto webu používáme cookies, na jejichž základě můžeme prostřednictvím služeb našich partnerů analyzovat návštěvnost a personalizovat reklamy. Více informací o zásadách zpracování osobních údajů naleznete zde.
  Přizpůsobení přístupnosti
 • Větší písmo
 • Menší písmo
 • Odstíny šedé
 • Zvýšit kontrast
 • Podtrhnout odkazy
 • Reset
Nejnovější příspěvky z Facebooku

fond Obecné individuální podpory

Příjem žádostí je dočasně pozastaven.


Děkujeme za pochopení.
Fond na Podporu rodičů samoživitelů

Momentálně přijímáme žádosti pouze poštou a emailem


Děkujeme za pochopení.

Uzavřený projekt

Program “Podpora projektů směřujících k budování dlouhodobých vztahů mezi seniory a mladými lidmi/dětmi“ – důraz je kladen zejména na podporu spolupráce v rámci komunity, upevňování sousedských vztahů a rozvoj občanské společnosti. Důležitým aspektem je budování respektu mezi generacemi a aktivní zapojení obou cílových skupin do života komunity.

Konkrétně hledáme:

 • Inovativní projekty vycházející ze specifik daného prostředí/komunity
 • Projekty směřující k dlouhodobé spolupráci mezi cílovými skupinami
 • Projekty vyžadující aktivní zapojení obou cílových skupin

Kdo může podat žádost

Nestátní neziskové organizace (spolky, o.p.s.)


Kdo nemůže podat žádost

 • cross

  Organizace sídlící mimo území ČR

 • cross

  Organizace poskytující své služby mimo území ČR


Jaký typ aktivit nadace nepodporuje

 • cross

  Investiční náklady

 • cross

  Nákup vozové techniky

 • cross

  Nadace neposkytuje příspěvky zpětně

 • cross

  Jednorázové charitativní akce, jejichž cílem je shromáždění finančních prostředků na podporu konkrétního zařízení/projektu

 • cross

  Nákup zdravotnických a kompenzačních pomůcek, nákup edukačních pomůcek, nákup vybavení


Proces žádosti

Přihlašování do grantu bylo ukončeno.Spuštění:
2016
Stav:
Ukončeno
Období poskytování grantu:
12 měsíců
Maximální výše příspěvku:
100 000 Kč
Cílová skupina:
Senioři a mladí lidé